اصلاحات آمريكائى

اصلاحات آمريكائى

پيش گفتار بسم اللّه الرّحمن الرّحيم انقلاب عزيز عزيزتر از جانمان كه بر بنياد اسلام پاك و مصفّا جان گرفت ، همچون همان حقيقت ناب ، از يكسو باجاذبه ها و جذبه هاى الهى خود دلهاى ميليونها انسان مشتاق و علاقمند را بخود معطوف داشت و اميدها و آرزوهاى بى شمارى را برانگيخت و حيات […]

  • محمد باقر ذوالقدر
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    پيش گفتار بسم اللّه الرّحمن الرّحيم انقلاب عزيز عزيزتر از جانمان كه بر بنياد اسلام پاك و مصفّا جان گرفت ، همچون همان حقيقت ناب ، از يكسو باجاذبه ها و جذبه هاى الهى خود دلهاى ميليونها انسان مشتاق و علاقمند را بخود معطوف داشت و اميدها و آرزوهاى بى شمارى را برانگيخت و حيات و حركت را درجانهاى افسرده و دلهاى ياس ‍ آلوده ريخت . عقده هاى فروخورده بسيارى را گشود و عشق ها و عاطفه هاى بى شمارى را به ايران ؛ كانون همه اميدها و عشق ها و جلوه گاه همه ايمانها و حماسه ها پيوند داد. از ديگر سو ميدان ظهور و صحنه بروز ناجوانمردانه ترين كينه توزيها بود و دشمنى هاى بسيارى را برانگيخت . دشمنىِ آنها كه صبح و روشنائى ، عشق و زندگى ، رهائى و پرواز را برنمى تافتند. آنها كه ساليان سال بر اين مرز و بوم خيمه زده و به غارت ثروت ، دزدى هويت و لگد كوب كردن عزتمان مشغول بودند. همانها از اولين روزهاى پيروزى ، لشكريان خود را از داخل و خارج فرا خواندند، بما هجوم آوردند و تا امروز بى امان بر ما تاخته اند و دمى از فتنه گرى و كينه ورزى نياسوده اند. آنچه پيش رو داريد شرح قطره اى است از درياى اين دشمنى هاى رنگارنگ و آخرين آن كه سخت بدان دل بسته اند؛ اصلاحات بعنوان راهبردى براى توقف انقلاب و فروپاشى نظام برآمده از انقلاب ! اين نوشتار ويراسته يك بيان شفاهى است كه به همت برادرانم در روابط عمومى فرماندهى سپاه تنظيم و مستند گرديده است . بى گمان آنچه كه بيش از هر اقدامى مى تواند دشمن را از دست يابى به هدفهايش باز دارد و او را در رسيدن به نيّات شومش ناكام گذارد. روشنگرى و تبيين و افكندن نور و روشنائى بر تاريك خانه اى است كه بر بنياد بى خبرى و در فضاى غبارآلود فتنه و فريب بنا نهاده است . اميدوارم كه اين مختصر بتواند به بخش كوچكى از اين مسئوليت بزرگ پاسخ گفته باشد.

  • جزئیات کتاب
    • محمد باقر ذوالقدر
  • نظرات