islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر

  اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر

  اصطلاحات فلسفى

  • علی گرجی
  • یک
  • بوستان کتاب
  دانلود

   Download

  اصطلاحات فلسفی و تفاوت آنها با یکدیگر
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  اصطلاحات و واژه‌های فلسفی، گاهی از جهت لفظ و یا معنا، با هم مشابهت و مشارکت دارند، همین مشابهت‌ها باعث خطاها و یا دیرفهمی‌هایی می‌شود؛ از همین رو، باید برای علاقه‌مندان تفاوت اصطلاحات را توضیح داد. اثر حاضر با همین انگیزه، فقط آن دسته از اصطلاحات فلسفی را که با یکدیگر تشابه لفظی و یا معنوی دارند، جمع‌آوری و شرح کرده است.

  • علی گرجی
  • یک
  • بوستان کتاب
  • 1381
  • دوم
  • قم