click on book to show pdf

اسلام و حکمت خالده

این کتاب شامل مقالاتی، با موضوعات مختلف درباره‌ی اسلام است. وی در ابتدا موضوع تقابل بین “حقیقت” و “حضور” در سنت‌های مختلف، به ویژه نحوه‌ی ظهور این دو قطب مکمل در مسیحیت و اسلام را مطرح می‌سازد. ظاهر و باطن در ادیان، بعد انسانی، و تناقض نمایی‌های بیان معنوی از دیگر مباحث بخش نخست هستند. […]

 • فريتيوف شوئون
 • یک
 • ۹۶۴-۳۶۳-۱۸۰-X
اسلام و حکمت خالده
2.6 (52.5%) 8 votes
اسلام و حکمت خالده
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب شامل مقالاتی، با موضوعات مختلف درباره‌ی اسلام است. وی در ابتدا موضوع تقابل بین "حقیقت" و "حضور" در سنت‌های مختلف، به ویژه نحوه‌ی ظهور این دو قطب مکمل در مسیحیت و اسلام را مطرح می‌سازد. ظاهر و باطن در ادیان، بعد انسانی، و تناقض نمایی‌های بیان معنوی از دیگر مباحث بخش نخست هستند. بخش دوم درباره‌ی انشعابات مذهبی در جهان اسلام و تجزیه و تحلیل آن‌هاست. نویسنده در بخش سوم در صدد پاسخ‌گویی به برخی مسائل کلامی و عقیدتی است. وی در بخش چهارم، نکاتی چند در باب آخرت مطرح می‌کند.

 • جزئیات کتاب
  • فريتيوف شوئون
  • یک
  • ۹۶۴-۳۶۳-۱۸۰-X
  • فروزان راسخی
  • هرمس
  • ۱۳۸۴
  • اول
  • تهران
 • نظرات