islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. اسلام تمدن آیندگان

  اسلام تمدن آیندگان

  اسلام تمدن آيندكان

  • يوسف قرضاوی
  • یک
  • 964-5883-91-1
  دانلود

   Download

  اسلام تمدن آیندگان
  3 (59.52%) 42 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  کتاب اسلام تمدن آیندگان ترجمه «الاسلام حضاره الغد» اثر یوسف قرضاوی است که توسط ابوالفضل احمدی به فارسی ترجمه شده است.
  مولف ضمن تبیین ماهیت تمدن کنونی جهان که تمدن غربی است و بیان ویژگیهای فکری آن به توضیح آفات این تمدن و پیامدهای آن بر حیات بشری می­پردازد؛ همچنین با بیان علل و عوامل نابودی امتها از دیدگاه قرآن و توضیح آسیب شناسی تمدن­ها، به چیستی تمدنی که جهان در آرزوی آن است می­پردازد.
  این تمدن که ویژگیهای توازن و تکامل را در خود دارد و می­تواند نیازهای بشر امروز را پاسخ دهد چیزی جز تمدن اسلام نیست. نویسنده در فصلی موانع گرایش و هدایت غرب به اسلام را نیز مورد بررسی قرار می­دهد.
  از مواردی که کتاب را قابل توجه می­کند ارائه آمار و گزارشهایی از آفات تمدن غربی و نقدهای وارد به تمدن غرب است که توسط خود غربیان انجام شده است؛ همچنین ارائه دیدگاه قرآنی و اسلامی در مورد انواع تمدنها و همچنین تمدن اسلامی از نقاط قوت این اثر محسوب می­شود.
  عناوین فصول پنج­گانه کتاب عبارتند از: ماهیت تمدن کنونی و ویژگیهای فکری آن، آفات تمدن کنونی و پیامدهای آن بر حیات بشری، به صدا درآوردن زنگ خطر به وسیله خردمندان غرب، چیستی تمدنی که جهان در آرزوی آن است و موانعی برای گرایش و هدایت غرب به اسلام.

  • يوسف قرضاوی
  • یک
  • 964-5883-91-1
  • موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
  • 1382
  • اول
  • قم