click on book to show pdf

ازدواج الگوها معیارها و ارزشها

“یک مشکیک مشکل بزرگ امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکى از پیچیده ترین مسایل حادّ اجتماعى درآمده است، و کمتر خانواده اى است که داراى دختر و پسر جوانى باشد و با این موضوع دست به گریبان نباشد. بسیارى از مشکلات طاقت فرساى این مسأله مهم و در عین حال ساده، […]

 • آیت الله مکارم شیرازی
 • 9789645330888
 • امام علی بن ابی طالب
ازدواج الگوها معیارها و ارزشها
3 (60%) 29 vote[s]
ازدواج الگوها معیارها و ارزشها
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  "یک مشکیک مشکل بزرگ امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکى از پیچیده ترین مسایل حادّ اجتماعى درآمده است، و کمتر خانواده اى است که داراى دختر و پسر جوانى باشد و با این موضوع دست به گریبان نباشد. بسیارى از مشکلات طاقت فرساى این مسأله مهم و در عین حال ساده، زندگى را در کام خود فرو برده و به صورت هیولایى وحشتناک درآورده است. دختران زیادى در خانه ها مانده و در انتظار ازدواجند، و درحالى که هیچ مشکل اساسى ندارند، خود را در برابر انبوهى از مشکلات جانکاه و موانع غیرقابل عبورى مشاهده مى کنند. از سویى دیگر نیز، پسران زیادى، سنین شاداب جوانى را پشت سر گذارده، و در زندگى سرگردانند، در حالى که آرزوى تشکیل خانواده را دارند، آداب و رسوم زشت اجتماعى و پیرایه هاى غلطى که به این امر حیاتى بسته اند، آنها را از رسیدن به مقصود باز مى دارد. و عجیب این است که این مسأله در خانواده هاى مرفّه و فقیر از امور پیچیده به حساب مى آید ! چرا که هرکدام کوهى از توقّعهاى غلط را بر دوش مى کشند، و زیر آوار سنگینى از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنند. و اسفبارتر اینکه چون پایه ها از آغاز کج گذارده مى شود، بناى بسیارى از خانواده ها، تا گنبد دوّار کج مى رود، و چون شالوده محکمى ندارد پیوسته دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها مى شود. این در حالى است که مى دانیم «خانواده بزرگ بشرى» از همین «خانواده هاى کوچک» تشکیل مى شود که هر یک به منزله آجرى در این ساختمان عظیم است، و استحکام این ساختمان عظیم بستگى به استحکام این واحدهاى کوچک دارد. اگر این آجرها محکم و صاف و با دوام و پرصلابت باشند این مجموعه عمر طولانى و مفید دارد، و به عکس اگر سست و ناموزون باشد، دائم دستخوش تلاطم و ناهنجاریها است، و به سرعت از هم فرو مى پاشد و متلاشى مى شود. بنابراین، مسأله تشکیل خانواده براساس الگوها و معیارها و ارزشهاى صحیح، از یکسو رابطه مستقیم و نزدیکى با حلّ مشکلات خانوادگى و نابسامانیهاى شخصى مردم دارد، و از سوى دیگر نیز پیوند روشنى با حلّ مشکلات اجتماعى دارد. ولى متأسّفانه بسیارى از عقلا و اندیشمندان نیز به این مرحله که مى رسند از اندیشه در عوامل اصلى مودّت و رحمت باز مى مانند، و تمام اندیشه ها متوجّه آداب و رسوم غلط و ارزشهاى موهوم و پندارهاى خرافى مى شود...! "

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله مکارم شیرازی
  • 9789645330888
  • امام علی بن ابی طالب
  • 1388
  • اول
 • نظرات