ادعیه و آداب مکه مکرمه

ادعیه و آداب مکه مکرمه

ادعیه و آداب مکه مکرمه با ترجمه فارسی نویسنده: مرکز تحقیقات حج ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ جايگاه حج‌؛ بخش اوّل: اعمال وآداب حج‌؛ بخش دوّم: زيارت مزارهاى متبرّكه مكّه مكرّمه‌؛ بخش سوّم: اماكن متبركه مكّه مكرّمه‌؛ بخش چهارم: اماكن مقدّسه بين راه مكّه ومدينه‌ […]

 • مرکز تحقیقات حج
 • 1384
 • دوم
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ادعیه و آداب مکه مکرمه با ترجمه فارسی نویسنده: مرکز تحقیقات حج ناشر چاپی: مشعر ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان عناوين اصلي كتاب شامل: پيشگفتار؛ جايگاه حج‌؛ بخش اوّل: اعمال وآداب حج‌؛ بخش دوّم: زيارت مزارهاى متبرّكه مكّه مكرّمه‌؛ بخش سوّم: اماكن متبركه مكّه مكرّمه‌؛ بخش چهارم: اماكن مقدّسه بين راه مكّه ومدينه‌ مشخصات نشر : تهران : مشعر‌  ۱۳۸۴.‬ مشخصات کتاب . عنوان و نام پدیدآور : ادعیه و آداب مکه مکرمه با ترجمه فارسی تالیف مرکز تحقیقات حج . مشخصات نشر : تهران : مشعر 1384 6000 ریال (چاپ سوم) ؛ 6000 ریال (چاپ ؛ 2-67-7635- 5/16 سم شابک : 6000 ریال 964 × مشخصات ظاهري : 214 ص 12 چهارم) وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم ) یادداشت : فارسی - عربی یادداشت : چاپ اول : 1383 (فیپا) یادداشت : چاپ سوم : پاییز 1385 . یادداشت : چاپ چهارم: تابستان 1386 . موضوع : دعاها موضوع : حج -- کتابهاي دعا شناسه افزوده : حوزه 1384 رده بندي دیویی : الف 354041 /BP267/ نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. مرکز تحقیقات حج رده بندي کنگره : 8 34942- 297/772 شماره کتابشناسی ملی : م

 • جزئیات کتاب
  • مرکز تحقیقات حج
  • 1384
  • دوم
  • تهران
 • نظرات