islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. آیین اخلاقی دانشجویان

  آیین اخلاقی دانشجویان

  آیین اخلاقی دانشجویان

  • رضوان‌طلب محمدرضا
  • یک
  • 964-452-232
  دانلود

   Download

  آیین اخلاقی دانشجویان
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  کتاب حاضر که به منزله‌ی ۲ واحد درس عمومی برای دانشجویان تدوین شده، حاوی مباحثی اخلاقی تحت برخی از این عناوین است: کارکرد علم اخلاق، آثار خودگرایی، آثار اخلاص، ذکر و عبادت، توبه، تقوی، آیین دوست‌یابی، فرآیند ارتباط با همسایگان، و اصول خوشبختی در زندگی مشترک.

  • رضوان‌طلب محمدرضا
  • یک
  • 964-452-232
  • دانشگاه امامصادق
  • 1384
  • اول
  • تهران