click on book to show pdf

آیه تطهیر در آیینه شعر عرب

کتاب آیۀ تطهیر در آیینۀ ادبیات عرب نوشتۀ خانم دکتر زهره اخوان مقدم، پژوهشی است دربارۀ آیۀ تطهیر (آیه ۳۳ سوره احزاب) که محور اصلی آن کاربرد درونمایۀ آیۀ تطهیر در ادبیات عرب است. نویسنده کتاب این کار را در سال ۱۳۸۱ به عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات عرب به دانشگاه آزاد تهران مرکز […]

 • زهره اخوان مقدم
 • یک
 • نباء
آیه تطهیر در آیینه شعر عرب
3 (60%) 11 vote[s]
آیه تطهیر در آیینه شعر عرب
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب آیۀ تطهیر در آیینۀ ادبیات عرب نوشتۀ خانم دکتر زهره اخوان مقدم، پژوهشی است دربارۀ آیۀ تطهیر (آیه ۳۳ سوره احزاب) که محور اصلی آن کاربرد درونمایۀ آیۀ تطهیر در ادبیات عرب است. نویسنده کتاب این کار را در سال ۱۳۸۱ به عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات عرب به دانشگاه آزاد تهران مرکز ارائه کرده بود و اینک در کسوت کتاب در سلسلۀ «پایان‌نامه‌های برگزیده» توسط انتشارات نبأ منتشر شده است. چنان که از مقدمه بر می‌آید، پیشنهاد این موضوع از جناب دکتر محمد امینی، فرزند دانشمند علامه امینی بوده است. هدف این بوده که روشی را که آن عالم فقید در  بررسی موضوع غدیر به کار گرفته، دربارۀ یک موضوع کلیدی دیگر در امامت به کار گرفته شود. به بیان دیگر می‌توان عنوان دیگر این کتاب را به اقتفای عنوان کتاب الغدیر چنین دانست: «آیه التطهیر فی الکتاب و السنه و الادب». کتاب پس از مقدمه، دو فصل اصلی دارد. فصل اول بیش از پنجاه صفحه دارد و به مباحث زیر می‌پردازد: اهمیت آیۀ تطهیر، مفردات آیۀ تطهیر، دیدگاه عالمان شیعه و خاستگاه آن، دیدگاه علمای تسنن و سرچشمۀ اختلاف، چگونگی تعمیم آیه به معصومان دیگر و نگاهی به شخصیت عکرمه و بررسی حدیث او. فصل دوم به بررسی شعر شاعران عرب دربارۀ آیۀ تطهیر می‌پردازد. در این فصل به پیروی از ساختار کتاب الغدیر، بخشی را به نگرشی بر پیشینه و جایگاه رفیع شعر اختصاص داده است. (ص ۸۳ ـ ۹۶). پس از آن اشعار شاعران در بارۀ آیۀ تطهیر یا به تعبیر نویسنده تطهیریه‌ها را به ترتیب زمان، از سدۀ دوم تا سیزدهم همراه با ترجمه شعر و شرح حال آنان می‌آید.

 • جزئیات کتاب
  • زهره اخوان مقدم
  • یک
  • نباء
  • 1390
  • اول
  • تهران
 • نظرات