click on book to show pdf

آمین گفتن در نماز

این کتاب به بررسی رویکردی انتقادی به گفتن کلمه آمین در بین نماز، با تکیه بر منابع روایی اهل سنت است. یافته‌های این تحقیق، گویای این مسأله است که کتاب‌های صحاح اهل سنت، در ضمن روایاتی که اسناد آن‌ها معتبر می‌باشد، نماز پیامبر اکرم (ص) را بدون کلمه آمین گزارش و روایات اهل بیت نیز، […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 978-964-529-308-4
Rate this post
آمین گفتن در نماز
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب به بررسی رویکردی انتقادی به گفتن کلمه آمین در بین نماز، با تکیه بر منابع روایی اهل سنت است. یافته‌های این تحقیق، گویای این مسأله است که کتاب‌های صحاح اهل سنت، در ضمن روایاتی که اسناد آن‌ها معتبر می‌باشد، نماز پیامبر اکرم (ص) را بدون کلمه آمین گزارش و روایات اهل بیت نیز، این مطلب را تأکید کرده است. این در حالی است که علمای اهل سنت به استناد برخی از روایات ضعیف السند، بر خلاف این موضوع فتوا داده‌اند. توقیفی بودن عبادات، کیفیت نماز در کتاب‌های صحاح، حکم آمین گفتن و کیفیت نماز از نظر اهل بیت (ع) و علمای مکتب ایشان، از جمله شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، نظر علمای اهل سنت درباره کلمه آمین و در نهایت، بررسی روایات کتاب‌های صحاح در این زمینه از اهم مطالب این کتاب است.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-308-4
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات