آسمان و جهان

آسمان و جهان

آسمان و جهان مشخصات کتاب: سرشناسه : مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، 1037 – 1111ق. عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .برگزیده عنوان و نام پدیدآور : آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم جلد چهاردهم بحار الانوار/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ ترجمه محمدباقر کمره ای (پژوهش) .؛ تصحیح محمدباقر بهبودی مشخصات نشر : تهران : […]

 • مجلسی، محمد باقربن محمدتقی
 • محمدباقر کمره ای
 • 1385
آسمان و جهان
Rate this post
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  آسمان و جهان مشخصات کتاب: سرشناسه : مجلسی، محمد باقربن محمدتقی، 1037 - 1111ق. عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .برگزیده عنوان و نام پدیدآور : آسمان و جهان: ترجمه کتاب السماء و العالم جلد چهاردهم بحار الانوار/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ ترجمه محمدباقر کمره ای (پژوهش) .؛ تصحیح محمدباقر بهبودی مشخصات نشر : تهران : اسلامیه ، 1385. مشخصات ظاهری : 10 ج. (در 5 مجلد) شابک : دوره 964-481-098-8 : ؛ دوره، چاپ سوم 978-964-481-098-5 : ؛ ج. 1 964-481-225-5 : ؛ ج. 2 964-481-226-3 : ؛ ج. 3 964-481-227-1 : ؛ ج. 4 964-481-228-X : ؛ ج. 5 964-481-229-X : ؛ ج. 6 964-481-230-1 : ؛ ج. 7 964-481-231-X : ؛ ج. 8 964-481-232-8 : ؛ ج. 9 964-481-233-6 : ؛ ج.9، چاپ سوم 978-964-481-233-0 : ؛ ج. 10 964-481-234-4 : وضعیت فهرست نویسی : فاپا یادداشت : کتاب جاضر ترجمه جلد چهاردهم بحارالانوار می باشد. یادداشت : ج. 1 - 10 : چاپ دوم. یادداشت : ج.9 ( چاپ سوم: 1388) (فیپا). موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. موضوع : اخلاق اسلامی -- متون قدیمی تا قرن 14 شناسه افزوده : کمره ای، محمد باقر، 1283 - 1374.، مترجم شناسه افزوده : بهبودی، محمدباقر، 1308 - ، مصحح رده بندی کنگره : BP135/م 3ب 304217 1385 رده بندی دیویی : 297/212 شماره کتابشناسی ملی : م 84-16784 عناوین اصلی کتاب شامل: جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4؛ جلد 5؛ جلد 6؛ جلد 7؛ جلد 8؛ جلد 9؛ جلد 10

 • جزئیات کتاب
  • مجلسی، محمد باقربن محمدتقی
  • محمدباقر کمره ای
  • 1385
  • سوم
  • تهران
 • نظرات