click on book to show pdf

آزادی معنوی

آزادی معنوی مجموعه‌ای است از چند سخنرانی مرتضی مطهری. این کتاب نخست با نام گفتارهای معنوی به چاپ رسید و بعدها به نام آزادی معنوی تغییر نام داد. «آزادی معنوی» مجموعه‌ای است مشتمل بر پانزده سخنرانی از استاد شهید آیت الله مطهری که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ایراد شده‌اند و وجه مشترک همه‌ی آنها […]

 • استادشهیدآیه الله مرتضی مطهری
 • یک
 • صدرا
Rate this post
آزادی معنوی
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  آزادی معنوی مجموعه‌ای است از چند سخنرانی مرتضی مطهری. این کتاب نخست با نام گفتارهای معنوی به چاپ رسید و بعدها به نام آزادی معنوی تغییر نام داد. «آزادی معنوی» مجموعه‌ای است مشتمل بر پانزده سخنرانی از استاد شهید آیت الله مطهری که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ایراد شده‌اند و وجه مشترک همه‌ی آنها این است که موضوع آنها مسایل معنوی و مربوط به خودسازی و تزکیه‌ی نفس است، اگر چه در خلال سخنرانی‌ها گاه به مسائل اجتماعی نیز اشاره شده است. از چاپ اول این کتاب حدود سیزده سال می‌گذرد و در این مدت از استقبال زیادی برخوردار بوده است، چنانکه تعداد چاپ آن شاهدی بر این مدعاست. جهت بالا بردن کیفیت چاپ، این کتاب بعد از یک بازبینی از نظر علامت‌گذاری‌های دستوری و عبارات عربی و غیره از نو حروفچینی شد. در این چاپ دو سخنرانی یعنی دو گفتار اول از چهار گفتار فصل سوم (عبادت و دعا) اضافه شد و علت آن این بوده است که نوارهای آن بعداً به دست ما رسید. همچنین مطالب کتاب تیترگذاری شده است و طبعاً فهرست مشروحی در اول کتاب اضافه گردید. نیز فهرست‌های مختلف در پایان کتاب جهت استفاده اهل تحقیق افزوده شد. ضمناً چون حجم کتاب حدود چهل صفحه اضافه می‌شد،‌قطع کتاب از رقعی به وزیری تبدیل گردید. و در مجموع، این چاپ با اضافات و مزایایی نسبت به چاپ‌های گذشته که با نام «گفتارهای معنوی» منتشر می‌شد منتشر می‌گردد. مطالب کتاب در هشت فصل مرتب شده است و هر فصل شامل یک یا چند سخنرانی است. تاریخ و مکان ایراد هر سخنرانی در ابتدای فصل مربوط ذکر شده است. مطالعه‌این کتاب، گذشته از اینکه خواننده را با بُعد معنوی شخصیت استاد شهید مطهری آشنا می‌سازد، وی را گام به گام به سوی خودسازی و تقوا حرکت می‌دهد و در واقع یک سلوک معنوی است،‌همان چیزی که همه‌ی ما سخت بدان نیازمندیم، زیرا بسیاری از مشکلات جامعه‌ی ما اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ناشی از عدم خودسازی و بی‌تقوایی و اسیر تمایلات نفسانی بوده است. این جمله از آن متفکر شهید در همین کتاب است که «آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست». برای حل همه‌ی مشکلات اجتماعی، ابتدا باید سراغ آدم سازی و تهذیب نفوس رفت و کار مهم پیامبران و اولیاء خدا نیز همین بوده است. مطالعه‌ی این کتاب، گامی است در این راه، و برای عارف و عامی سودمند و فرح‌زاست. از خدای متعال توفیق بیشتر مسألت می‌کنیم.

 • جزئیات کتاب
  • استادشهیدآیه الله مرتضی مطهری
  • یک
  • صدرا
  • 1387
  • چهلم
  • قم
 • نظرات