click on book to show pdf

آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین

هر اندیشمند و صاحب ایده اى ترویج و تبلیغ اندیشه ها و عقاید خود را حقّى طبیعى مى داند; پیشرفت و موفقیت در تبلیغ یک باور، به تحقق شروط معینى بسته است، آن سان که ترویج یک اندیشه نیز، ابزارهاى خاص خود را مى طلبد; به ویژه در شرایطى که دیدگاه هاى مختلف در برابر هم قرار گیرند و طرفداران […]

 • آیت الله سید علی حسینی میلانی
 • الحقائق
آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین
2.7 (54.24%) 170 vote[s]
آداب مناظره و گفت و گو در اصول دین
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  هر اندیشمند و صاحب ایده اى ترویج و تبلیغ اندیشه ها و عقاید خود را حقّى طبیعى مى داند; پیشرفت و موفقیت در تبلیغ یک باور، به تحقق شروط معینى بسته است، آن سان که ترویج یک اندیشه نیز، ابزارهاى خاص خود را مى طلبد; به ویژه در شرایطى که دیدگاه هاى مختلف در برابر هم قرار گیرند و طرفداران هر دیدگاهى، به ترویج دیدگاه خود بپردازند که در این صورت، کشمکش عقیدتى و فکرى روى مى دهد; چرا که هر یک از طرفداران دیدگاه هاى مختلف، صحّت عقیده و حقّ را از آنِ خود مى دانند و در صدد غلبه و سیطره فکرى بر دیگران برمى آیند. البته اصول و ابزارهاى پیروزى در میدان کشمکش عقیدتى با اصول و ابزارهاى حاکم بر میدان جنگ و رویارویى نظامى تفاوت دارد. کتاب پیش رو، قواعد بحث و آداب مناظره و گفت و گو میان دانشمندان اسلام، پیرامون اصول دین; به ویژه بحث هاى امامت و خلافت را به صورت مختصر بیان مى دارد. در این پژوهش، قواعد و آداب مناظره از کتاب، سنّت و حکم عقل سلیم، استنباط شده است. امید است که براى محققان این عرصه از علم سودمند باشد و توفیق همه از خداوند است... .

 • جزئیات کتاب
  • آیت الله سید علی حسینی میلانی
  • الحقائق
 • نظرات