click on book to show pdf

آئ‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

اندیشمندان و پزشکان مسلمان و ایرانی حتی در اوج شکوفایی دانش پزشکی از اخلاقیات غافل نبودند. معتبرترین کتب اخلاقی در امر طبابت در زمانی نوشته شده است که مسلمانان بزرگترین دانشگاه ها و مراکز علمی و غنیترین کتابخانه ها را در اختیار داشتند. در چند قرن اخیر درخشش اندیشمندان مسلمان در توسعه و بهرهگیری از […]

 • ابوالحسن فیض
 • ---
 • یک
آئ‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
3.1 (61%) 80 vote[s]
آئ‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  اندیشمندان و پزشکان مسلمان و ایرانی حتی در اوج شکوفایی دانش پزشکی از اخلاقیات غافل نبودند. معتبرترین کتب اخلاقی در امر طبابت در زمانی نوشته شده است که مسلمانان بزرگترین دانشگاه ها و مراکز علمی و غنیترین کتابخانه ها را در اختیار داشتند. در چند قرن اخیر درخشش اندیشمندان مسلمان در توسعه و بهرهگیری از علوم پزشکی به علل متعددی رو به افول گذاشته، اما به نظر میرسد با گسترش جامعه مسلمانان در سراسر جهان و توجه ویژه به طب اسلامی در سالیان اخیر، بتوان پویایی و تلاش افزونتری را در حیطه طب جهان اسلام انتظار داشت. در حال حاضر بسیاری از مراکز پزشکی، اخلاق پزشکی را به شیوهای نو مورد توجه قرار داده و مباحث جدید مطرح شده را برای پاسخگویی به جامعه اسلامی، با قوانین و فقه اسلامی تطبیق داده و راهکارهایی عرضه کرده‌اند. در قرن دوم هجری، پس از نهضت ترجمه، پزشکانی با بهرهگیری از کتب ترجمه شده به عربی، توانستند خود نیز آثاری مستقل در طب پدید آورند. این دوره، درخشانترین دوره در تاریخ اسلام است. ایرانیان در این دوران در پیشرفت علم پزشکی سهم چشمگیری داشتند. بزرگانی که در این دوره آثار طبی مهمی به وجود آوردند عبارتاند از: علی بن ربن طبری، محمد زکریای رازی، علی بن عباس مجوسی اهوازی، ابن سینا، گرگانی و خواجه نصیر طوسی. متأسفانه از حمله مغول به بعد در ایران و سرزمینهای اسلامی، فروغ علم رو به خاموشی گذاشت و در علم طب، با همه نیازی که اطبا به این علم و پیشرفتهای آن داشتند، چهره سرشناسی ظهور نکرد. اندیشمندان و پزشکان مسلمان و ایرانی حتی در اوج شکوفایی دانش پزشکی از اخلاقیات غافل نبودند. معتبرترین کتب اخلاقی در امر طبابت در زمانی نوشته شده است که مسلمانان بزرگترین دانشگاه ها و مراکز علمی و غنیترین کتابخانه ها را در اختیار داشتند. در چند قرن اخیر درخشش اندیشمندان مسلمان در توسعه و بهرهگیری از علوم پزشکی به علل متعددی رو به افول گذاشته، اما به نظر میرسد با گسترش جامعه مسلمانان در سراسر جهان و توجه ویژه به طب اسلامی در سالیان اخیر، بتوان پویایی و تلاش افزونتری را در حیطه طب جهان اسلام انتظار داشت. در حال حاضر بسیاری از مراکز پزشکی، اخلاق پزشکی را به شیوهای نو مورد توجه قرار داده و مباحث جدید مطرح شده را برای پاسخگویی به جامعه اسلامی، با قوانین و فقه اسلامی تطبیق داده و راهکارهایی عرضه کرده‌اند.

 • جزئیات کتاب
  • ابوالحسن فیض
  • ---
  • یک
  • ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
  • ‏‫‬ ۱۳۷۴
  • اول
  • مشهد
 • نظرات