خبرگزاری مهر – گروه دین و اندیشه: معماری اسلامی نیازمند تلفیق آموزشهای عملی در کنار آموزشهای نظری در دانشگاهها است تا از هنر و مهارت معماران در کنار تحصیلگردگان استفاده شود. این امر سبب می‌شود ضمن ارتقای ذوق هنری مردم، از میراث معماری اسلامی حمایت و زمینه فعالیت معماران جهان اسلام فراهم شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که در راستای آموزش معماری اسلامی مورد توجه است این است که معلم معمار در عصر معاصر باید دروس نظری و عملی را با هم آموزش دهد و در کار خود به شیوه‌ای نوین اقدام کند و علاوه بر آموزش عملی، به تبیین و ارائه اصول تئوری و اصطلاحات نیز پرداخته و شرایطی را فراهم کند که این امور برای آیندگان ماندگار شوند. این امر باید به گونه ای باشد که در گذشته معلمان معمار در همه کشورها و شهرهای اسلامی چون اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، تونس، فارس و قرطبه به عملیات ترمیم و بازسازی ساختمانهای اسلامی و بناهای دینی با اهتمام به اصول معماری اسلامی اقدام می‌کردند.

عیب و ایراد آموزشهای دانشگاهی به طور عام و یا تدریس هنرهای معماری اسلامی به طور خاص عدم عملیات اجرایی در کنار آموزشهای نظری و تئوری است که اینگونه تخصص در زمینه هنر معماری اسلامی ناقص می ماند. بنابراین نیاز به تحقیق و آموزشهای وسیع و گسترده است. در واقع ساماندهی معماری اسلامی اگر چه کاری سخت به شمار می رود، اما شیوه آموزش نظری نیز به تنهایی کافی نیست و کاستیهای این عرصه همچنان باقی می ماند.

از سوی دیگر ساماندهی معماران بویژه معمارانی که در زمینه معماری اسلامی فعالیت کرده اند، در داخل کارگاهها از عواملی است که منجر به انتقال تجارب و اطلاعات در این عرصه می شود. مانند ساخت و بازسازی برخی از بناها و ساختمانها که باید با نظارت معماران و برجستگان این عرصه انجام شود تا تلفیقی میان تحصیلکردگان این فن با معمارانی که به صورت سنتی فعالیت می‌کردند، صورت گیرد.

معماران متخصص که تلاشهای زیادی در آموزش مهارت معماری داشته اند یا در این راستا فعالیتهای ارزنده ای ارائه کرده اند باید به صورت منسجم به اجرای طرحهای خود با ویژگی معماری اسلامی اقدام کنند.

این در حالی است که مهارت تدریس دانشگاهی تنها ساماندهی تخصصی و یا آموزش عملی در کنار آموزشهای تئوری و ساماندهی معماران برجسته بناهای معماری اسلامی نیست، بلکه همه مردم باید ساماندهی شوند تا ضمن ارتقای ذوق هنری و اطلاع از این گنجینه نفیس، از میراث معماری اسلامی حمایت کرده و بازارهای جهانی را برای فعالیت هر چه بیشتر معماران جهان اسلام بگشایند.

بنابراین می توان گفت از مهمترین اهداف تدریس بیداری و اطلاع رسانی به شهروندان است تا از تغییر جایگاه آن جلوگیری به عمل آید و به عنوان میراث بشری و عمارتهای اصیل معاصر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

متأسفانه ساکنان شهرهای قدیمی اسلامی از دهه پنجاه قرن گذشته به شهرهای جدید منتقل شدند، این امر منجر شد تا شهرهای قدیمی مورد اهمال و کوتاهی قرار گیرد.

بنابراین تبیین فرهنگ معماری اسلامی در مدارس، ارائه ویژگیهای آنها، بیان شاهکارهای هنری معماری اسلامی در رسانه های گروهی، برگزاری همایشها و کنفرانسهای مختلف و همچنین نمایشگاههای که این معماری را به شکل وسیعی معرفی کنند، از اهمیت بسزایی برخوردار است و گامی اساسی در ارائه چهره معماری اسلامی و فرهنگ و تمدن مسلمانان به شمار می رود.

منبع:http://www.mehrnews.com/


more post like this