این سوره در مکه نازل شده و ۹۸ آیه است

محتواى سوره

این سوره از نظر محتوا داراى چندین بخش مهم است:

۱- مهمترین بخش این سوره را قسمتى از سرگذشت زکریا و مریم و حضرت مسیح ع و یحیى و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و ادریس و بعضى دیگر از پیامبران بزرگ الهى، تشکیل مى‏دهد که داراى نکات تربیتى خاصى است.

۲- قسمت دیگرى از این سوره که بعد از بخش نخست مهمترین بخش را تشکیل مى‏دهد مسائل مربوط به قیامت و چگونگى رستاخیز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهیزکاران و مانند آنست.

۳- بخش دیگر مواعظ و نصائحى است که در واقع مکمل بخشهاى گذشته مى‏باشد.

۴- بالآخره آخرین بخش، اشارات مربوط به قرآن و نفى فرزند از خداوند و مساله شفاعت است که مجموعا برنامه تربیتى مؤثرى را براى سوق نفوس انسانى به ایمان و پاکى و تقوا تشکیل مى‏دهد.

فضیلت سوره
از پیامبر اکرم ص چنین نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانى که زکریا را تصدیق یا تکذیب کردند و همچنین یحیى و مریم و عیسى و موسى و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل، آرى به تعداد هر یک از آنها خداوند ده حسنه به او مى‏دهد، همچنین به تعداد کسانى که (به دروغ

و تهمت) براى خدا فرزندى قائل شدند و نیز به تعداد کسانى که فرزند قائل نشدند. «۱»

در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف میکند:

خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان، و خط مبارزه با مشرکان و منحرفان و آلودگان، زیرا مى‏دانیم این ثوابهاى بزرگ را به کسانى نمى‏دهند که تنها الفاظ را بخوانند و عملى بر طبق آن انجام ندهند، بلکه این الفاظ مقدس مقدمه‏اى است براى عمل.

در حدیث دیگرى از امام صادق ع مى‏خوانیم هر کس مداومت بخواندن این سوره کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خدا به برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بى‏نیاز مى‏کند. «۲»

این غنا و بى‏نیازى مسلما بازتابى است از پیاده شدن محتواى سوره در درون جان انسان و انعکاسش در خلال اعمال و رفتار و گفتار او.

__________________________________________________

(۱) مجمع البیان ذیل آیه.

(۲) مدرک سابق.

منبع تفسیر نمونه

http://www.bayannoor.ir


more post like this