سوره تحریم

این سوره در مدینه نازل شده و داراى ۱۲ آیه است

محتواى سوره تحریم

این سوره عمدتا از چهار بخش تشکیل شده است:

بخش اول: که از آیه یک تا پنج ادامه دارد مربوط به ماجراى پیامبر ص با بعضى از همسرانش مى‏باشد، حضرت پاره‏اى از غذاهاى حلال را بر خود تحریم فرمود، و آیات فوق نازل شد و همسران پیامبر ص را مورد ملامت قرار داد، که شرح آن در شان نزول به خواست خدا خواهد آمد.

بخش دوم: که از آیه ۶ تا ۸ ادامه دارد خطابى است کلى به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده، و لزوم توبه از گناهان.

بخش سوم: که تنها یک آیه است، خطاب به پیامبر ص در مورد جهاد با کفار و منافقین است.

در بخش چهارم: که آخرین بخش سوره را تشکیل مى‏دهد و شامل آیه ۱۰ تا ۱۲ مى‏باشد، خداوند براى تبیین بخشهاى قبل شرح حال دو نفر از زنان صالح (مریم و همسر فرعون) و دو نفر از زنان ناصالح (همسر نوح و همسر لوط) را بیان کرده است و در واقع به زنان مسلمین و به خصوص همسران پیامبر ص هشدار مى‏دهد که خود را با گروه اول هماهنگ کنند نه دوم.

فضیلت تلاوت سوره

در حدیثى از رسول خدا ص چنین نقل شده،” هر کس این سوره را بخواند

اعطاه اللَّه توبه نصوحا

:” خداوند توفیق توبه خالص به او مى‏دهد” «۱» و در حدیثى از امام صادق ع مى‏خوانیم:” هر کس سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند او را در قیامت از ترس و اندوه پناه مى‏دهد، و از آتش دوزخ رهایى مى‏بخشد، و او را به خاطر تلاوت این سوره و مداومت بر آن، وارد بهشت مى‏کند، زیرا این دو سوره، از آن پیغمبر ص است” «۲».

__________________________________________________

(۱)” مجمع البیان” جلد ۱۰ صفحه ۳۱۱٫

(۲)” ثواب الاعمال”، طبق نقل تفسیر” نور الثقلین” جلد ۵ صفحه ۳۶۷٫

منبع: تفسیر نمونه، ج‏۲۴، ص: ۲۶۹

http://www.bayannoor.ir


more post like this