ماهنامه معارف شماره۸۶تیرومرداد۱۳۹۰

ماهنامه معارف شماره۸۶تیرومرداد۱۳۹۰

ماهنامه معارف شماره ۸۶، تیر و مرداد ۱۳۹۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف شماره۸۶تیرومرداد۱۳۹۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف شماره ۸۶، تیر و مرداد ۱۳۹۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب […]", "articleBody": "ماهنامه معارف شماره ۸۶، تیر و مرداد ۱۳۹۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب هیئت تحریریه: حجه الاسلام محمد امراللهی، اکبر فرحزادی، دکتر عبدالله حاجی علی، دکتر محمد حسین دانش کیا، دکتر محمد جواد فلاح، دکتر علیرضا کمالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ پیامک: ۱۰۰۰۲۱۱۰۱ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مقالات: حکومت اسلامی فصل مهم کتاب زندگی ائمه؛ دیدار نوشتی از روضه خصوصی مقام معظم رهبریسید مجتبی مجاهدیان ص ۱ اول دفتر ملودرام علوم انسانی در ایرانسیدمجتبی مجاهدیان ص ۴ پرتوی از خورشید انقلاب علمی ؛ گزیده خوانی اندیشه های مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت تحول در علوم انسانی ص ۶ بر بال قلم جستاری در اسلام سازی علوم انسانیدکتر عبدالحسین خسروپناه ص ۹ علم دینی و اسلای سازی علوم انسانیآیت الله مصباح یزدی ص ۱۶ گذار از علم جدید به علم دینیبازخوانی آرای دکتر رضا داوری ص ۲۲ به دنبال علم باشیم نه معلوماتآیت الله محمدرضا نکونام ص ۲۶ بر ساحل سخن چند و چونی در بومی سازی علوم انسانی و تولید علم دینی؛ در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین پروفسور سیدسلمان صفویسیدمجتبی مجاهدیان ص ۲۸ لطایف و معارف زبان قوم بود!؛ به بهانه دوازدهمین سالگرد عروج استاد علی صفایی حائری ص ۳۵ پرسمان اسلامی سازی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی علم دینی دکتر غلامرضا بهروزلک ص ۳۹ واژه شناسی ادب ولایی؛ جایگاه شعر و ادب آیینی در زیان فارسیاستاد محمدعلی مجاهدی ص ۴۳ نقد حال مدخلی بر چیستی علم دینیدکتر مهدی نصیری ص ۴۵ قرآن و اسلامی کردن علوم؛ دکتر ابوالفضل خوشمنش ص ۴۹ آیین استادی لزوم تحول سوم در دروس معارفدکتر محمدعلی رضایی اصفهانی ص ۵۲ دیانت در دانشگاه تنها معلول گروه معارف نیست؛ در گپ و گفتی با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا مستشاری ص ۵۵ گنجینه کتابشناسی / سیر مطالعاتی قرآن و علم؛ مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی ص ۶۲ کتابنامه / آثار علمی اساتید ص ۶۳ فضای مجازی بسترسازی الکترونیک در بومی سازی علوم انسانیمحمد مصطفی حسینی ص ۶۵ تازه های اندیشه هویت دینی علمدکتر حمید پارسانیا ص ۷۱ بیانیه های تحول ص ۷۴ از این سو و آن سو اخبار علمی ص ۷۷ اخبار فرهنگی ایران و جهان ص ۸۶ اخبار نهاد ص ۹۵ همراه با شما مقالات رسیده ص ۹۶

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات