پژوهش نامه فقهی شماره۲،زمستان۱۳۸۹

پژوهش نامه فقهی شماره۲،زمستان۱۳۸۹

پژوهش نامه فقهی شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹ فصلنامه فقهی حقوقی معرفی نشریه: نشریه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: مصطفی محامی سردبیر: سیدحسن وحدتی شبیری دبیران اجرایی: مجتبی جلیلی – مهدی کریم آبادی مترجم انگلیسی: جاوید اکبری صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی لیتوگرافی: تویس • نشانی: قم، میدان شهداء،، […]

 • مجتمع آموزش عالی فقه
 • مصطفی محامی
 • سیدحسن وحدتی شبیری
پژوهش نامه فقهی شماره۲،زمستان۱۳۸۹
3 (59.29%) 28 vote[s]
پژوهش نامه فقهی شماره۲،زمستان۱۳۸۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  پژوهش نامه فقهی شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹ فصلنامه فقهی حقوقی معرفی نشریه: نشریه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: مصطفی محامی سردبیر: سیدحسن وحدتی شبیری دبیران اجرایی: مجتبی جلیلی – مهدی کریم آبادی مترجم انگلیسی: جاوید اکبری صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی لیتوگرافی: تویس • نشانی: قم، میدان شهداء،، […]", "articleBody": "پژوهش نامه فقهی شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹ فصلنامه فقهی حقوقی معرفی نشریه: نشریه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه مدیر مسئوول: مصطفی محامی سردبیر: سیدحسن وحدتی شبیری دبیران اجرایی: مجتبی جلیلی - مهدی کریم آبادی مترجم انگلیسی: جاوید اکبری صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی لیتوگرافی: تویس • نشانی: قم، میدان شهداء،، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه/ مجتمع آموزش عالی فقه • تلفن: ۰۲۵۱۷۷۴۲۰۸۶ داخلی: ۲۱۸ • نمابر:  ۰۲۵۱۷۷۴۶۸۵۵ • کد پستی: ۳۷۱۳۷۱۳۱۱۸ • نشانی اینترنتی: www.feqh.miu.ac.ir مطالب این شماره: سخن سردبیر ص ۳ حکم فقهی اقرار با استفاده از روش های قهریمحمد فاکر میبدی مترجم: محمدرضا توکلی ص ۵ شرایط، آثار و احکام قتل در فراشمحمدرضا محمدی ص ۴۳ الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی علی رحمانی سبزواری ص ۸۹ مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیهعلی شریفی ص ۱۲۳ درآمدی بر تاریخ اجتهاد محمدرضا توکلی، سیداحمد آقاحسینی ص ۱۶۳ مالیات در فقه سیاسیاسدالله زائری ص ۱۸۷ حجیت شهرت؛ نگرشها و چالشها محمدصادق فیاض ص ۲۲۱

 • جزئیات کتاب
  • مجتمع آموزش عالی فقه
  • مصطفی محامی
  • سیدحسن وحدتی شبیری
  • قم
  • www.feqh.miu.ac.ir
 • نظرات