ماهنامه خیمه شماره۷۲دیماه۱۳۸۹

ماهنامه خیمه شماره۷۲دیماه۱۳۸۹

  ماهنامه خیمه نشریه خیمه شماره (۷۲) محرم ۱۴۳۲ – دی ماه ۱۳۸۹ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل انتشار: تهران […]

 • محمد رضا زائری
 • محمد رضا زائری
 • میثم غضنفری
Rate this post
ماهنامه خیمه شماره۷۲دیماه۱۳۸۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

    ماهنامه خیمه نشریه خیمه شماره (۷۲) محرم ۱۴۳۲ – دی ماه ۱۳۸۹ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل انتشار: تهران […]", "articleBody": "  ماهنامه خیمه نشریه خیمه شماره (۷۲) محرم ۱۴۳۲ - دی ماه ۱۳۸۹ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل انتشار: تهران تلفن: ۸۸۹۳۴۹۷۰ (۰۲۱)نمابر: ۸۸۹۳۴۹۷۰ (۰۲۱) نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع استاد نجات اللهی، پلاک ۲۱۳، طبقه چهارم، واحد ۹ صندوق پستی: تهران، ۱۹۴۱-۱۵۸۱۵ پیامک: ۳۰۰۰۶۹۶۱ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/kheimeh سایت اختصاصی: www.ehyaonline.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: شگفتا از این وضع ص ۳ اندیشه حسین (ع) عقل مجسم است ص ۴ امام حسین (ع) درعصر حاضر ص ۸ طرح واره گان ص ۱۳ کربلا استثناء بود ص ۱۴ حسین (ع) احیاگر انسان ص ۱۶ تاریخ شوکران صلح ص ۱۸ قرارداد صلح ص ۲۱ کارنامه حکومت حاکمی بی دین به نام دین ص ۲۲ پس از هجرت ص ۲۷ فرار از بیعت ص ۲۸ شقاق افکنی؟ ص ۲۹ بحران و جو شبه نظامی در کوفه ص ۳۰ تاریخ وارون ص ۳۱ هیئت از ابابیل تا کربلا ص ۳۴ روضه ص ۳۶ افزایش معرفت دینی ص ۳۸ آیا خدا از ما خواهد گذشت؟ ص ۴۰ انتظار فقط اعتقاد نیست ص ۴۲ روضه در منزل ص ۴۴ بانوان در هیئت های مذهبی ص ۴۵ اشک، گوهر جان ص ۴۶ هویت هیئت ها را هدف گرفته اند ص ۴۸ خرافات در عزاداری ص ۵۱ زندگی با حسین (ع) ص ۵۲ رنگ و بو گرفته ایم ص ۵۵ از جماران تا بوشهر ص ۵۸ هنر و ادبیات آئینی سایتی برای مداحان ص ۶۱ شعر آئینی؛ باورها و ضرورت ها ص ۶۲ شعر آیینی و آینده موعود ص ۶۴ شعر جوش است ص ۶۵ نماز شکسته ص ۶۶ مضمون ناب ص ۶۸ ناگهان الف ، قامتش شکست ص ۷۰ میدان آرایی و ره زوی و ره خوانی در شبیه خوانی ص ۷۲ تعزیه جوانان و فقیهان ص ۷۶ مجلس عالم ذر ص ۷۸ به تصویر کشیدن عاشورا در جامعه امروز ص ۸۰ از نوع عصر روز دهم ص ۸۱ شخیت حرمله برایم سخت بود ص ۸۲ مناسک آهنگین ص ۸۴ کتاب اهل ماتم شناسنامه موسیقی آئینی بوشهر ص ۸۷ یکی به جای همه ص ۸۸ چشمان ب یتاب ص ۹۰ جامعه از راشدتا فلسفی ص ۹۱ غبطه احساس بر ایدئولوژی ص ۹۴ رسانه تهدید یا فرصت ص ۹۸ از تفریح تا تبلیغ ص ۱۰۲ رسانه های سنتی کافی نیستند ص ۱۰۴ رسانه مدرن، دین دار پرورش نمی دهد ص ۱۰۶ نقش رسانه در تجددگرایی دینی ص ۱۰۹

 • جزئیات کتاب
  • محمد رضا زائری
  • محمد رضا زائری
  • میثم غضنفری
  • قم
  • www.ehyaonline.ir
 • نظرات