ماهنامه خیمه شماره۳۱-۳۲فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶

ماهنامه خیمه شماره۳۱-۳۲فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶

ماهنامه خیمه شماره (۳۲-۳۱) ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۲۸ – فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل […]

 • محمد رضا زائری
 • محمد رضا زائری
 • میثم غضنفری
Rate this post
ماهنامه خیمه شماره۳۱-۳۲فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه خیمه شماره (۳۲-۳۱) ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۲۸ – فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل […]", "articleBody": "ماهنامه خیمه شماره (۳۲-۳۱) ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۲۸ - فروردین و اردبیبهشت ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: ویژه هیات ها و مجالس حسینی زبان: فارسی شمارگان: ۳۰۰۰۰ نسخه شروع انتشار: اردیبهشت ۸۱ صاحب امتیاز: محمد رضا زائری مدیر مسئول: محمد رضا زائری سردبیر: میثم غضنفری ویراستار فارسی: امیر عیسی ملکی، سحر غریبی محل انتشار: تهران تلفن: ۸۸۹۳۴۹۷۰ (۰۲۱) نمابر: ۸۸۹۳۴۹۷۰ (۰۲۱) نشانی: تهران، خیابان سمیه، نرسیده به تقاطع استاد نجات اللهی، پلاک ۲۱۳، طبقه چهارم، واحد ۹ صندوق پستی: تهران، ۱۹۴۱-۱۵۸۱۵ پیامک: ۳۰۰۰۶۹۶۱ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/kheimeh سایت اختصاصی: www.ehyaonline.ir نشانی الکترونیک: infoehyaonline.ir فهرست مطالب:

 • جزئیات کتاب
  • محمد رضا زائری
  • محمد رضا زائری
  • میثم غضنفری
  • قم
 • نظرات