ماهنامه پیام زن  شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱

ماهنامه پیام زن شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱

ماهنامه پیام زن شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱ صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مدیر مسئول: سعید روستاآزاد جانشین مدیر مسئول: عبدالله حسن­ زاده سردبیر: مریم بصیری دبیر تحریریه: سیدحسن حسینی نشانی: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۳۳۸ تلفن دفتر مجله: ۰۲۵۳۷۷۳۳۳۰۵ تلفکس توزیع و امور مشترکین: ۰۲۵۳۷۸۳۰۲۴۴ نشانی توزیع و امور مشترکین: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۷۷۹ […]

 • دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • سعید روستاآزاد
 • مریم بصیری
Rate this post
ماهنامه پیام زن  شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پیام زن شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱ صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مدیر مسئول: سعید روستاآزاد جانشین مدیر مسئول: عبدالله حسن­ زاده سردبیر: مریم بصیری دبیر تحریریه: سیدحسن حسینی نشانی: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۳۳۸ تلفن دفتر مجله: ۰۲۵۳۷۷۳۳۳۰۵ تلفکس توزیع و امور مشترکین: ۰۲۵۳۷۸۳۰۲۴۴ نشانی توزیع و امور مشترکین: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۷۷۹ […]", "articleBody": "

  ماهنامه پیام زن

  شماره ۲اردیبهشت ۱۳۷۱

  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

  مدیر مسئول: سعید روستاآزاد

  جانشین مدیر مسئول: عبدالله حسن­ زاده

  سردبیر: مریم بصیری

  دبیر تحریریه: سیدحسن حسینی

  نشانی: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۳۳۸

  تلفن دفتر مجله: ۰۲۵۳۷۷۳۳۳۰۵

  تلفکس توزیع و امور مشترکین: ۰۲۵۳۷۸۳۰۲۴۴

  نشانی توزیع و امور مشترکین: قم- صندوق پستی ۳۷۱۸۵۷۷۹

  نشانی سایت: www.payamezan.ir

  نشانی الکترونیکی: [email protected]

 • جزئیات کتاب
  • دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  • سعید روستاآزاد
  • مریم بصیری
  • قم
  • [email protected]
  • www.payamezan.ir
 • نظرات