ماهنامه پژوهه سال۱۳۸۶شماره۲۳

ماهنامه پژوهه سال۱۳۸۶شماره۲۳

ماهنامه پژوهه فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، شماره۲۳ دوره انتشار : ماهنامه صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی سردبیر : مدیر مسیول : علی عباسی آدرس اینترنتی : آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱ قم خیابان معلم، جنب کوچه۶ نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سخن سردبیر /شادی پژوهی […]

 • مرکز جهانی علوم اسلامی
 • علی عباسی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پژوهه سال۱۳۸۶شماره۲۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پژوهه فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، شماره۲۳ دوره انتشار : ماهنامه صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی سردبیر : مدیر مسیول : علی عباسی آدرس اینترنتی : آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱ قم خیابان معلم، جنب کوچه۶ نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سخن سردبیر /شادی پژوهی […]", "articleBody": "

  ماهنامه پژوهه
  فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، شماره۲۳
  دوره انتشار : ماهنامه
  صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی
  سردبیر :
  مدیر مسیول : علی عباسی
  آدرس اینترنتی :
  آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱
  قم خیابان معلم، جنب کوچه۶
  نشانی الکترونیک: [email protected]
  فهرست مطالب:
  سخن سردبیر /شادی پژوهی در اسلام پرتو خورشید / خاطراتی از مقام معظم رهبری جهالت و جمود در اندیشه شهید مطهری بحرین؛ جزیره ایمان گفت و گو معرفی محققان بحرینی خلاصه مقالات دومین همایش ابن میثم بحرانی معرفی حسینیه بحرینی ها در قم اخبار بحرین معرفی پایگاه های شبکه اطلاع رسانی نور معرفی دفاتر مراجع معظم تقلید معرفی مراکز اسلامی در آمریکا کتاب های منتشره مرکز جهانی علوم اسلامی در سال ۱۳۸۵ جشنواره پژوهشی شیخ طوسی محققان برتر مرکز جهانی علوم اسلامی گزارش های توصیفی از همایش ها و نشست های علمی گزارش همایش ها و نشست های علمی معاونت پ ژوهش مرکز جهانی علوم اسلامی درسال ۱۳۸۵ اخبار پژوهشی اخبار فراخوان ها کتاب شناسی ادیان
  منبعhttp://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • مرکز جهانی علوم اسلامی
  • علی عباسی
  • قم
  • [email protected]
 • نظرات