ماهنامه پژوهه بهمن واسفند۸۲شماره۴

ماهنامه پژوهه بهمن واسفند۸۲شماره۴

 ماهنامه پژوهه بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ، شماره ۴ دوره انتشار : ماهنامه صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی سردبیر : مدیر مسیول : علی عباسی آدرس اینترنتی : آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱ قم خیابان معلم، جنب کوچه۶ نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: روش و ارزش […]

 • مرکز جهانی علوم اسلامی
 • علی عباسی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پژوهه بهمن واسفند۸۲شماره۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

   ماهنامه پژوهه بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ، شماره ۴ دوره انتشار : ماهنامه صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی سردبیر : مدیر مسیول : علی عباسی آدرس اینترنتی : آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱ قم خیابان معلم، جنب کوچه۶ نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: روش و ارزش […]", "articleBody": "

   ماهنامه پژوهه
  بهمن و اسفند ۱۳۸۲ ، شماره ۴
  دوره انتشار : ماهنامه
  صاحب امتیاز : مرکز جهانی علوم اسلامی
  سردبیر :
  مدیر مسیول : علی عباسی
  آدرس اینترنتی :
  آدرس: قم، صندوق پستی ۳۷۱۸۵ و یا تماس با شماره تلفن ۷۱۷۲۳۰۵-۷۱۷۲۳۳۱-۰۲۵۱
  قم خیابان معلم، جنب کوچه۶
  نشانی الکترونیک: [email protected]
  فهرست مطالب:
  روش و ارزش اقتراح مدیریت راهبردی نیاز امروز جامع الازهر تعلیمات مسجدی در چین مقایسه تطبیقی فرهگ اسلامی و غربی نگاهی به کتاب درآمدی به تاریخ علم اصول ( مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( ۱ آسیب شناسی تدوین پایان نامه نظریه ایمان در المیزان همایش بین المللی خلیج فارس حماسه حسینی و ظهور هویت آدمی آموزش دینی در چین هویت راستین فرهنگی آسیای میانه جنوب شرق آسیا و نیازهای کارشناسانه جایگاه فناوری اینترنت، در آموزش و پژوهش ( نوآوری بر مبنای قرآن و سنت( ۱ عنوان: فلسفه تحلیلی و دین پژوهی تحلیلی عنوان مقاله: جهانی شدن و اهمیّت تحقیق و توسعه مرکز اسلامی لندن کتاب شناسی گزارشی از همایش  « راهکارها و راهبردهای تبلیغ در افغانستان »
  http://www.hawzah.net/

 • جزئیات کتاب
  • مرکز جهانی علوم اسلامی
  • علی عباسی
  • قم
  • [email protected]
 • نظرات