ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰پیش شماره۲

ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰پیش شماره۲

ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰پیش شماره۲
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان مهر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: راز موفقیت در زندگی؟ جوان، آینده و موفقیت در گفت و گو با دکتر احمد برجعلی علی علیه السلام جوانی پرسشگر نیست « دوران سکون » علی علیه السلام « دوران سکوت » جگر شیر نداری سفر عشق مکن توصیه هایی از حضرت آیت الله علامه حسن زاده آملی سارقان زمان حسادت مثل آتش به جانم افتاده است پاسخ کوتاه کوچه گوته و عظمت یک حادثه! ستاره جوانی در چند نگاه دانشجو و نگرانی ها بازتاب حضور پرسمان در هفتمین همایش آموزشی - فرهنگی دانشجویان سراسر کشور / چه خبر؟ معرفی برای اشتراک شما اقدام شد / با مشترکین اینترنت وحی شناسی / چه بخوانیم؟

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • porsemanmagazinegmail.com
  • www.porseman.net
 • نظرات