ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸

ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸

ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۷۸، تیر ۱۳۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: خواهش هایم فقط از توست ص ۱ خبر بزرگ ص ۳ یکی گفتن و دو تا شنیدن ص ۴ فلسفه ختم نبوت ص ۶ کارکردهای دین در زندگی ص ۹ آسمان بار امانت نتوانست کشید ص ۱۲ پرسش های کوتاه شما ، پاسخ های کوتاه پرسمان ص ۱۴ کوچه ص ۱۶ قبل از کنکور ، بعد از کنکور ص ۱۸ یک رابطه دو طرفه ص ۲۰ نمی توانم ساکت باشم ص ۲۲ می خواهم تاثیرگذار باشم ص ۲۳ چه بخوانیم ص ۲۴ هم به قدر تشنگی باید چشید / رد پای صلح ص ۲۵ چگونه تحت تاثیر قرار نگیریم ؟ ص ۲۶ مقام محمود ص ۲۷ روش های پژوهش ص ۲۸ یک مکعب مستطیل کوچک ص ۲۹ امضای دیجیتالی ص ۳۰ کمی تا قسمتی خبر ص ۳۱ جدول ص ۳۲

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات