ماهنامه پرسمان شماره ۶۸شهریور۱۳۸۷

ماهنامه پرسمان شماره ۶۸شهریور۱۳۸۷

ماهنامه پرسمان شماره ۶۸، شهریور ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره ۶۸شهریور۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۶۸، شهریور ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۶۸، شهریور ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: دین و دنیایت را به خدا می سپارم ص ۲ هدف از بعثت پیامبران ص ۳ پناه اهل زمین ص ۴ ماه من ، ماه خدا ص ۵ مرز روابط و گرفتاری ها ص ۶ کیستیتو ؟ ص ۱۰ این جا مکه است ، صدای ظهور ص ۱۲ او نوازش قلب شماست ص ۱۵ پیشینه کاوی روشمند ص ۱۶ کوچه ص ۲۰ حیف که نوبت قرارمان به من رسید ص ۲۲ مولفه های عرفان ناب اسلامی ص ۲۵ ابتذالی فراتر از فردین ص ۲۹ [۱+۵] + ۵۰ ص ۳۱ گردش گری الکترونیک ص ۳۴ مطالبی در حد انفجار ص ۳۶ کمی تا قسمتی خبر ص ۳۸

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات