ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۶۱، دی ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: از روز دهم تا دهمین روز ص ۲ زندگی سکولار ص ۳ هرهری مذهب کیست و نشانه های آن چیست ص ۴ چشمان بارانی اهل بیت (ع) برای حسین (ع) / بحث و گفت و گو یا عزاداری ص ۶ عاشورا ، جاری در جبهه ها ص ۸ پله های نامرئی ص ۹ کافران در تنگنای معیشت ص ۱۰ با سرمایه پر ، به دنبال پرواز باش ص ۱۲ غفلت از حوزه و دانشگاه ، امروز خود را نشان می دهد ص ۱۴ ما پاسخ می خواهیم ص ۱۶ گل زخم های خورشید ص ۱۸ کوچه ص ۲۰ عاشورا و احیای احکام ص ۲۲ آغازگاه پژوهش ص ۲۴ آیا در توافق با خود هستید ص ۲۷ جای قرآن در طاقچه دل است ص ۲۸ جای خالی صاحبان سبک در تحول بزرگ ادبی ص ۳۰ تفاوت اعلیحضرت با فیلم چاپلین ص ۳۲ قضا و قدر و اراده انسان ص ۳۴ پزشکی از راه دور ص ۳۷ کمی تا قسمتی خبر ص ۳۸ جدول ص ۴۰

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات