ماهنامه پرسمان  شماره ۴۶تیر ۱۳۸۵

ماهنامه پرسمان شماره ۴۶تیر ۱۳۸۵

ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۴۶، تیر ۱۳۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان  شماره ۴۶تیر ۱۳۸۵
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۴۶، تیر ۱۳۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۴۶، تیر ۱۳۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: مادری برای پدر ص ۲ من آماده ام / ارزش عشقسعید آقایی / سمانه اکبری ص ۳ کارآفرینی در نظام ارزشی اسلامدکتر حسین خنیفر ص ۴ خیر کثیر ص ۶ انسان و عالم ذر ص ۸ فراغت از زندگی به معنای مرگ است / گفتگو با دکتر علی اکبر دولت آبادیزهره نیلی ص ۱۰ به آهستگیوحید حیاتی ص ۱۱ کسی نیست بوی بهشت بدهد / دو روی یک سکهتیمور آقامحمدی ، حسین سروقامت ص ۱۲ می شد بهار را در چشم هایش دید ص ۱۴ کوچه ص ۱۶ جام زهرعلیرضا محمدی ص ۱۸ توصیه هایی برای کاربران اینترنتمترجم: بابک احترامی ص ۲۰ چرا پیامبر اعظمعلیرضا محمدی ص ۲۲ رحمت بی انتها ص ۲۳ چگونه درمانش کنمحسن رضا رضایی ص ۲۴ اصطلاح شناسی موسیقی و غذاسیدمجتبی حسینی ص ۲۵ او یک ملت بودمهدی آقایی ص ۲۶ خواندن اجمالیسیدمهدی موسوی ص ۲۷ پرسش کوتاه ، پاسخ کوتاهسیدمحمدتقی علوی ص ۲۸ هرگز تسلیم نشویدمحمدرضا احمد ص ۲۹ چه خبرمحمد شکراللهی ص ۳۰ جدولحسین کریمشاهی بیدگلی ص ۳۲

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات