ماهنامه پرسمان  شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴

ماهنامه پرسمان شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴

ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان  شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال پنجم، شماره ۳۸، آبان ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: رسیدن به یک ایستگاه دیگرحامد حجتی   ص ۱ به کدامین اسلام منتسب هستیمحمیدرضا غریب رضا ص ۲ فقط کافیست یک بار از ته دل صدایش کنید؛ وصیت نامه شهید امیر حاج امینی ص ۵ طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ص ۶ از دو ... ر ... می ...فا ... تا گاوهای شیرده ص ۷ رابطه عشق و عرفانجواد محدثی ص ۸ از شیر مرغ تا جان آدمیزادرضوان السادات میرمحمدی ص ۱۰ علم ، نردبان رسیدن به ملکوت ص ۱۲ آرمان گرایی واقع بینانهعلیرضا محمدی ص ۱۳ برج های دو قلو در کدام آیه ص ۱۴ کوچه ص ۱۶ معجزه نگرش دکتر حسن خنیفر ص ۱۸ آخرین وسوسه آهنگر حسین سروقامت ص ۲۱ علمدارمژگان عباسی ص ۲۲ ایستگاه دوست یابیحامد یکتا ص ۲۵ لحظه شماری تا عشقس . ایزدپناه ص ۲۶ پاسخ کوتاه ص ۲۷ اظهار محبت به جنس مخالفمحمدرضا احمدی ص ۲۸ چه خبر ص ۳۰ خداجفتی چشم بینا عطایتان کند ص ۳۱

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات