ماهنامه پرسمان شماره ۱۹فروردین۱۳۸۳

ماهنامه پرسمان شماره ۱۹فروردین۱۳۸۳

ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۱۹، فروردین ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره ۱۹فروردین۱۳۸۳
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۱۹، فروردین ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال سوم، شماره ۱۹، فروردین ۱۳۸۳ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: تلاش برای دگرگونی و انتخاب بهتر ص ۳ قاصدک خوش خبر نوروز ص ۴ بهاری شویم ص ۵ خداونم بم را دوست دارد ص ۶ دردهای دوران آگاهی ص ۷ مبانی فکری اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟ ص ۱۰ توشی هیکوایزوتسو ص ۱۲ پاسخ کوتاه ص ۱۳ آیا می توانم شاد باشم؟ ص ۱۴ اعجاز اشک ص ۱۶ آیین زرتشت؟ ص ۱۶ بازماندگان کربلا ص ۱۷ چرا حکومت را نپذیرفت؟ ص ۱۷ ۲۰ گام روش مند در حافظه نیرومند ص ۱۸ تو را من چشم در راهم! ص ۲۰ بخوان سبز قبا... درخانه بهشت ص ۲۲ کربلا یک حقیقت متعالی ص ۲۳ مرگ و سعادت ص ۲۳ نشانه های نوروز موعود ص ۲۴ مسیحا ص ۲۴ می خواهم مجرد باشم! ص ۲۶ دوستان اینترنتی، دشمنان خانگی ص ۲۷ دنیای شیشه ای ص ۲۷ کوچه ص ۲۸ بازتاب ص ۲۸ من، آق جلال، سد حسن، ممد ص ۳۰ سوخت آنچه نباید می سوخت ص ۳۱ دست به دامان مادر ص ۳۱ می خوام برم اردو ص ۳۱ شقایق فکه!! ص ۳۲ صیاد دلها! ص ۳۳ چه بخوانیم ص ۳۴

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات