ماهنامه پرسمان شماره۶۶تیر ماه۱۳۸۷

ماهنامه پرسمان شماره۶۶تیر ماه۱۳۸۷

ماهنامه پرسمان شماره ۶۶، تیر ماه ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره۶۶تیر ماه۱۳۸۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۶۶، تیر ماه ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۶۶، تیر ماه ۱۳۸۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: به جایی دیگر باید رسید ص ۲ فاطمه، اسطوره نوآوری، آیینه شکوفایی ص ۴ هیچ رسانه ای در غرب آزاد نیست ص ۶ چله افتاده ص ۱۰ نقطه صفر/روزهای سفید ص ۱۱ بنیاد شناسی طرح تحقیق ص ۱۲ کوچه ص ۱۷ اندیشه های دل سوز ص ۲۰ همت چاره ساز است ص ۲۲ آیین زندگی و خوشبختی به زبان رایانه ای ص ۲۴ همراه دانشجویی ص ۲۶ تنها تویی که می مانم ص ۳۰ بعضی روزها ص ۳۳ وب سایت و باقی قضایا ص ۳۴ کمی تا قسمتی خبر ص ۳۷ جدول ص ۴۰

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات