ماهنامه پرسمان شماره۶۳اسفند۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره۶۳اسفند۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره ۶۳، اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره۶۳اسفند۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۶۳، اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۶۳، اسفند ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: آن که به بیراهه نمی رود ص ۲ من و جست و جوی نوروز ص ۳ چهره بی نقاب دنیا ص ۴ با من شریک باش ، اما ... ص ۶ گزاره های پژوهش ص ۸ راز حجره ها ص ۱۰ این خانه هم حیا می خواهد ص ۱۳ یک ذره ز آفتاب جمال محمد (ص) ص ۱۴ پرسش و پاسخ ، چرا و چگونه ص ۱۷ کوچه ص ۲۰ حالشو ببرید اساسی ص ۲۲ دین و چرتکه دکارتی ص ۲۴ پروتستانتیسم ص ۲۶ یه دیسکت همه کاره ص ۲۸ بازتاب ص ۳۰ B.N.L بانک مرگ ص ۳۲ هفت بت ص ۳۴ آیا می دانید اولین فضانورد تاریخ کیست ص ۳۷ کمی تا قسمتی خبر ص ۳

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • [email protected]
  • www.porseman.net
 • نظرات