ماهنامه پرسمان شماره۶۲بهمن۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره۶۲بهمن۱۳۸۶

ماهنامه پرسمان شماره ۶۲، بهمن ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان شماره۶۲بهمن۱۳۸۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان شماره ۶۲، بهمن ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان شماره ۶۲، بهمن ۱۳۸۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: فرزندم! چنین باش ص ۲ نامه ای به مادرم حوا ص ۳ چطور خودم رو بشناسم? ص ۴ چه کنم گناه نکنم? ص ۵ چرا فقط بعضیا? ص ۶ ایستگاه مسئله شناسی تحقیق ص ۸ سقوط سنجاق ها ص ۱۰ ایمان ندارد، کسی که این ارکان ندارد ص ۱۱ نماینده مجلس، فلفلی یا سیب زمینی? ص ۱۲ کی گفت حسین (ع) که با تیغ بر سر خویس بزن? ص ۱۵ پرسپولیس ص ۱۶ رهبری و نگرش سیستمی به نظام ص ۱۸ کوچه ص ۲۰ نوزادی به نام تروریسم ص ۲۲ مارتین! ما خواهان صلحیم اما... ص ۲۵ احکام فوری فوتی ص ۲۶ اربعین سرنوشت ساز ص ۲۸ مثل آیینه ... مثل خورشید ص ۳۰ آبشار و موج ص ۳۲ آیا می دانید... ص ۳۴ بستنی طلایی ص ۳۵ این خانه ها خود تصمیم می گیرند ص ۳۶ کمی تا قسمتی خبر ص ۳۸ جدول ص ۴۰

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات