ماهنامه پرسمان  شماره۶اسفند۱۳۸۱

ماهنامه پرسمان شماره۶اسفند۱۳۸۱

ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۶، اسفند ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان  شماره۶اسفند۱۳۸۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۶، اسفند ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان سال دوم، شماره ۶، اسفند ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: با این ریشه بیگانه نباشیم ص ۳ ویژنامه عاشقانه یا عاقلانه؟ ص ۳ در سؤال کردن آزاد بودم, گفتگویی با دکر غلامحسین ابراهیمی دینانی ص ۴ ویژنامه چرایی سیاهپوشی ص ۴ جواهری که آن را باید برق انداخت, گفت وگویی با مهندس سید ایرج حسابی ص ۶ ویژنامه حسین یعنی زیبایی و آزادگی ص ۶ کارش چه بد ص ۷ کوچه ص ۸ فمینیسم و بی اعتنایی به اخلاق ص ۸ رابطه عقل و عشق تا کجا است؟ ص ۱۰ ویژنامه نردبان اشک ص ۱۰ ما و شما ص ۱۲ دنیا! دامنه یا قله؟ ص ۱۲ ما و شما( ظرف حافظه!, خلقت دوباره, شیطان زشت است یا زیبا؟) ص ۱۴ ویژنامه دونگاه ص ۱۴ قاب قلم ص ۱۵ English Forum ص ۱۶ مرغ باغ ملکوت ص ۱۶ پاسخ کوتاه ص ۱۷ پرسش کوتاه ص ۱۷ بازی لذتبخش گفت و شنید ص ۱۸ تست پالایشگری ص ۲۰ از کنفرانس واهمه دارم ص ۲۲ احساس نیاز به یک دوست ص ۲۳ قاب قلم ص ۲۴ عرفان و تکنولوژی ص ۲۵ از یک جای مطمئن ص ۲۵ آیا از ما راضی شدی؟ ص ۲۶ چه بخوانیم؟ - اینترنت - سی دی ص ۲۷

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • porsemanmagazinegmail.com
  • www.porseman.net
 • نظرات