ماهنامه پرسمان بهمن سال۱۳۸۹شماره۹۷

ماهنامه پرسمان بهمن سال۱۳۸۹شماره۹۷

ماهنامه پرسمان بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شماره ۹۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان بهمن سال۱۳۸۹شماره۹۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شماره ۹۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شماره ۹۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: مرا به دیگران حواله نکن! تشنه ام بر آب سقاخانه ات! مقام رضا و تسلیم این بود سرگذشت انقلاب ما... امسال خمینی زودتر می آید... لذت انقلابی بودن آسیب ها در عصر غیبت آن زمینی، آسمانی گشته بود... نبرد پنهان ماجرای یک هجرت کوچه شوری با شعورم آرزوست! شوری با شعورم آرزوست! جوانان و آسیب شناسی انتخاب همسر وجدان های بیدار به یاری غزه می شتابند زینب کبری، اسوه عارفان و مجاهدان قیام مختارنامه یک زندگی ساده... اعتماد به خود یا به خدا؟ با رفتارهای دوگانه خود چه کنم؟

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات