ماهنامه پرسمان اردیبهشت سال ۱۳۸۹شماره ۸۸

ماهنامه پرسمان اردیبهشت سال ۱۳۸۹شماره ۸۸

ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ ،شماره ۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان اردیبهشت سال ۱۳۸۹شماره ۸۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ ،شماره ۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ ،شماره ۸۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: ستایش تنها از آن خداست... تکیه بر همین دیوار! ملکه دانایی غرور علمی تحصیل کافی نیست؛ باید علم را تولید کرد جنبشی برای شکستن مرزهای علمی ۱۰ قدم تا تولید علم نهضت نرم افزاری و تولید علم؛ مشکلات و راهکارها تبارشناسی قلابی مدرک کیلویی چند؟ اسلام و استعداد تمدن سازی کوچه باز هوای وطنم، وطنم آرزوست... همه چیز درباره بازی های رایانه ای چرا ما هنوز مصرف کننده ایم؟ سنگسار ثریا! فکرش رهام نمی کنه! فروشگاهی به بزرگی اینترنت!

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات