ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۹۰شماره۱۰۰

ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۹۰شماره۱۰۰

ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شماره۱۰۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۹۰شماره۱۰۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شماره۱۰۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ شماره۱۰۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: از خواب غفلت، بیدارمان کن! سرچشمه سوخته او که معصوم بود... مهار نفس ۱۰ اپیزود از فتنه جمل تسخیر دژ مارکسیست ها و تعطیلی دانشگاه ها گفت که دلش به اسارت رفته... عفاف، نه بی بندوباری! کشکول پندها در هویزه چه گذشت؟ دیگه چه خبر پنج راه جلوگیری از زوال مغز توسط اینترنت

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • www.porseman.net
 • نظرات