ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰پیش شماره ۴

ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰پیش شماره ۴

ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰پیش شماره ۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان آذر ۱۳۸۰ ، پیش شماره ۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: porsemanmagazinegmail.com فهرست مطالب: توصیه هایی از امام خمینی (ره) (فلسفه علم/صنعتی شریف) / جهانی شدن نماز خواندن به فارسی! نور رهایی آیا قرآن به همه پرسش های انسان پاسخ می دهد؟ پاسخ کوتاه چرا باید شب قدر وجود داشته باشد و اصولا عظمت و قداست این شب به چیست؟ / شکوه شب چرا امامان از علم غیب استفاده نمی کردند ای همدم روزهای تنهایی و بی قراریم پرسشی بزرگ، او را آرام نمی گذاشت تکثیر زمان بهشت گمشده / کوچه راز ماندگاری جنبش دانشجویی چیست؟ دوست دارم با او ازدواج کنم چرایی کاهش مطالعات غیر درسی با مشترکین در ضیافت اهل وصال چه بخوانیم؟

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • porsemanmagazinegmail.com
  • www.porseman.net
 • نظرات