ماهنامه معارف مرداد و شهریور۱۳۸۷شماره۵۸

ماهنامه معارف مرداد و شهریور۱۳۸۷شماره۵۸

ماهنامه معارف مرداد و شهریور ۱۳۸۷ ، شماره ۵۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف مرداد و شهریور۱۳۸۷شماره۵۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف مرداد و شهریور ۱۳۸۷ ، شماره ۵۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر […]", "articleBody": "ماهنامه معارف مرداد و شهریور ۱۳۸۷ ، شماره ۵۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: امیرالمومنین علی(ع) محور وحدت مسلمانان و عدالت خواهی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند!(گفتگو پیرامون:مهدویت ازمنظروهابیت) الگوهای دین شناسی انسان معاصر تأثیر نگرش معنوی بر پیروزی مقاومت حزب الله کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید آیا پیامبر اکرم(ص) در تولید وحی نقش داشته است؟ ماه رمضان فرصتِ بازنگری در خویش تدریس با نشاط من اصلاً قبول ندارم/تا ندانم حجاب نمی گیرم عالم تأثیر و تأثر مهارت های مشاوره(قسمت اول) آثار علمی اساتید تازه های کتاب تازه های نرم افزار ویژه نامه های مجازی رمضان تازه های اندیشه اخبار نهاد اخبار علمی و صنفی مقالات رسیده

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات