ماهنامه معارف مرداد۱۳۸۵شماره۳۷

ماهنامه معارف مرداد۱۳۸۵شماره۳۷

ماهنامه معارف مرداد ۱۳۸۵ ، شماره ۳۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف مرداد۱۳۸۵شماره۳۷
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف مرداد ۱۳۸۵ ، شماره ۳۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل […]", "articleBody": "ماهنامه معارف مرداد ۱۳۸۵ ، شماره ۳۷ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: پرتوی از خورشید/سیره رهبری* سخن سردبیر/اساتید معارف، ساعتی با پیامبر اعظم(ص) ( دفاع از حریم امامت و مهدویت( ۲ بررسی وضعیت اسلام در بلژیک عقل مستفاد دیدگاه اسلام درباره پوشش* گزارشی خواندنی از ایام اقامت شهید دکتر بهشتی در آلمان* تحول روانی و دوره های مختلف آن در ارتباط با بهداشت روانی ( الگوهای تدریس( ۱ مبانی مهرورزی تجربه ها و خاطره ها طرح قلم سبز آثار علمی اساتید راه های رفتنی کتابخانه ها پاسخ کارشناسان به مسئلهاشتغال زنان معارف و اینترنت دو گفتگوی ماه اخبار فرهنگی اخبار صنفی دانشگاه

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات