ماهنامه معارف  شهریور۱۳۸۵شماره۳۸

ماهنامه معارف شهریور۱۳۸۵شماره۳۸

ماهنامه معارف شهریور ۱۳۸۵شماره ۳۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف  شهریور۱۳۸۵شماره۳۸
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف شهریور ۱۳۸۵شماره ۳۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم […]", "articleBody": "ماهنامه معارف شهریور ۱۳۸۵شماره ۳۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: سیره رهبری ص ۲ سخن سردبیر روابط اساتید معارف با یکدیگر در پرتوی ولایت محمدمهدی پورعلی فرد ص ۳ مثنوی و رنج انسانی دکتر حسن اسلامی ص ۴ اسلام در انگلیس علی نورایی یگانه ص ۱۰ دروس عمومی در غرب دکتر حمید کثیری ص ۱۲ رابطه اسلام و تجدد از نگاه روشنفکران دینی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری ص ۱۸ واژه های جبروت و مراقبه ص ۲۱ پرسمان فایده امام غایب در دوران غیبت کبری چیست علیرضا مستشاری ص ۲۲ کیمیای محبت ص ۲۴ استاتید معارف ، مشاوره دانشجویی ص ۲۶ الگوهای تدریس ص ۲۸ اساتید معارف و راه های باور ساختن اندیشه دانشجویان اکبر فرحزادی ص ۳۱ تجربه ها و خاطره ها ص ۳۲ آثار علمی اساتید ص ۳۵ کتابخانه ص ۳۶ تازه های نشر ص ۳۸ تازه های اندیشه ص ۴۰ تازه های اندیشه روی خط اینترنت ص ۴۳ اخبار فرهنگی ص ۴۴ اخبار علمی دانشگاه ها ص ۴۸ اخبار علمی فرهنگی دانشگاه های جهان ص ۵۱ اخبار صنفی دانشگاه ها ص ۵۱ اخبار نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ص ۵۲

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات