ماهنامه معارف شماره ۶خرداد۱۳۸۱

ماهنامه معارف شماره ۶خرداد۱۳۸۱

ماهنامه معارف شماره ۶، خرداد ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف شماره ۶خرداد۱۳۸۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف شماره ۶، خرداد ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]", "articleBody": "ماهنامه معارف شماره ۶، خرداد ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: مسئولیت روشنفکران و دانشگاهیان در قبال فلسطین ص ۲ توجیه عناصر دینی فرهنگ, هدف دروس دینی در دانشگاه ها ص ۲ مذهب و جهانی شدن ص ۶ صاحب نظران و دروس معارف اسلامی ص ۱۱ پرسمان (در محضر استاد شهید مطهری) ص ۲۰ مقایسه سؤال های ضعیف و سؤال های مناسب ص ۲۳ معرفی کتاب و پایگاه های اینترنتی شیعی ص ۲۷ کارگاه ها و سلسله نشست های برگزار شده ص ۲۸ معرفی مدیران جدید گروه های معارف اسلامی در چند دانشگاه کشور ص ۲۸ در باغ تجربه ها ص ۲۹ صفحه دانشجویی ص ۳۰ آشنایی با وظایف دفتر قوانین و مقررات معاونت امور اساتید ص ۳۸

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات