ماهنامه معارف شماره۷تیر۱۳۸۱

ماهنامه معارف شماره۷تیر۱۳۸۱

ماهنامه معارف شماره ۷، تیر ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف شماره۷تیر۱۳۸۱
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف شماره ۷، تیر ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]", "articleBody": "ماهنامه معارف شماره ۷، تیر ۱۳۸۱ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: این انقلاب ترکیبی از عدالت خواهی, آزادی خواهی, مردم سالاری و معنویت و اخلاق است ص ۲ برهان حیثیت با نگاهی به مقاله «تبیین عقلانی معاد جسمانی در حکمت صدرایی» ص ۳ تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی (ره) ص ۵ سنت های تاریخ و آسیب شناسی جوامع از منظر قرآن ص ۱۰ با صاحب نظران ص ۱۴ انواع آزمونهای کتبی (مزایا, محدودیت ها) ۳ ص ۲۳ تاملی در بازنگری دروس معارف اسلامی و طرح های پیش رو ص ۲۴ پایگاه معارف در شبکه جهانی اینترنت ص ۲۹ معرفی کتاب ص ۳۶ حرف دانشجو ص ۳۹

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات