ماهنامه معارف شماره۱۳تیر۱۳۸۲

ماهنامه معارف شماره۱۳تیر۱۳۸۲

ماهنامه معارف شماره ۱۳، تیر ۱۳۸۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
 • محمد اسحاق مسعودی
 • سید مجتبی مجاهدیان
Rate this post
ماهنامه معارف شماره۱۳تیر۱۳۸۲
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه معارف شماره ۱۳، تیر ۱۳۸۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: […]", "articleBody": "ماهنامه معارف شماره ۱۳، تیر ۱۳۸۲ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: آموزشی، اطلاع رسانی، کاربردی زبان: فارسی شروع انتشار: ۱۳۷۶ صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی مدیر مسئول: محمد اسحاق مسعودی سردبیر: سید مجتبی مجاهدیان مدیر اجرایی: سید مهدی میر مسیب محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۱۱۰۲۸۰ ، ۳۲۹۰۳۵۳۱ (۰۲۵) نمابر: ۳۲۱۱۰۲۸۰ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، طبقه چهارم صندوق پستی: قم، ۳۴۵۶-۳۷۱۸۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/maaref سایت اختصاصی: www.maarefmags.net نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب: خلا موجود در ارتباط استاد با دانشجو (در دیدار مقام معظم رهبری با اساتید دانشگاه شهید بهشتی) ص ۲ معارف و چشم اندازهای نو ص ۳ اتحادیه امت اسلامی ص ۶ عرفان و تصوف اسلامی ص ۱۰ میشل فوکو و انقلاب ایران ص ۱۴ انقلاب اسلامی و مساله فمینیسم ص ۱۶ شخصیت استاد ص ۱۸ سکولاریسم اخلاقی ص ۲۱ خوشا آنان که در جوانی شکسته شدند ص ۲۲ مرگ اندیشی در متون دینی ص ۲۳ تجربه ها ص ۲۵ نسیم امید از راه می رسد ص ۲۶ گذشته، امروز و فردای گروه اخلاق اسلامی ص ۲۷ صفحه معرفی کتاب ص ۲۸ صفحه خبرها ص ۳۰ پرسمان ص ۳۴a

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی
  • محمد اسحاق مسعودی
  • سید مجتبی مجاهدیان
  • قم
  • www.maarefmags.net
 • نظرات