ماهنامه مبلغان  شماره ۲۵بهمن۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان شماره ۲۵بهمن۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان بهمن ۱۳۸۰ – شماره ۲۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان  شماره ۲۵بهمن۱۳۸۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان بهمن ۱۳۸۰ – شماره ۲۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان بهمن ۱۳۸۰ - شماره ۲۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: ولایت در تبلیغسخنران: حسینی خامنه ای،سید علی؛ (۶ صفحه - از ۲ تا ۷) بازشناسی انقلاب اسلامینویسنده: مهدی پور،محمود؛ (۵ صفحه - از ۸ تا ۱۲) سرچشمه دانش: به مناسبت میلاد با سعادت امام رضا علیه السلامنویسنده: پاک نیا،عبد الکریم؛ (۱۰ صفحه - از ۱۳ تا ۲۲) محورهای پژوهشی و تبلیغی ذیقعده ۱۴۲۲ ه . قمعرف: ماندگار،محمد مهدی؛ (۸ صفحه - از ۲۳ تا ۳۰) روش های پیدا و پنهان صهیونیسم (۲)نویسنده: اقلیدی نژاد،علی؛ (۱۴ صفحه - از ۳۱ تا ۴۴) نکته هایی در زمینه احکام شناسی (۲)نویسنده: موگهی،عبدالرحیم؛ (۴ صفحه - از ۴۵ تا ۴۸) جلوه هایی از هجرت های علماء (۸)نویسنده: مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ؛ (۶ صفحه - از ۴۹ تا ۵۴) نقد پلورالیسم دینیمصاحبه شونده: لاریجانی،صادق؛ (۱۷ صفحه - از ۵۵ تا ۷۱) عدالت و ارثنویسنده: غلامی،یوسف؛ (۵ صفحه - از ۷۲ تا ۷۶) ره آورد سفر به تاجیکستا ن گزارشگر: نبوی،محمدحسن؛ (۱۰ صفحه - از ۷۷ تا ۸۶) ترجمان غیر بودن چرا؟ناقد: بهرام پور،ابوالفضل؛ (۷ صفحه - از ۸۷ تا ۹۳) اطلاعات و اخبار: گزیده خبرها(۱۱ صفحه - از ۹۴ تا ۱۰۴) خاطره ها و تجربه های تبلیغی از مناطق سنی نشینسخنران: رکنی؛ (۱۰ صفحه - از ۱۰۵ تا ۱۱۴) قرآن و تبلیغگزارشگر: مدبر،سیف الله؛ (۴ صفحه - از ۱۱۵ تا ۱۱۸) کتابخانه مبلغان (۱)(۳ صفحه - از ۱۱۹ تا ۱۲۱) مسابقه علمی - فرهنگی پاسخ های تشریحی به پرسش های نماز(۴ صفحه - از ۱۲۲ تا ۱۲۵)

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات