ماهنامه مبلغان شماره ۱۸تیر۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان شماره ۱۸تیر۱۳۸۰

ماهنامه مبلغان تیر ۱۳۸۰ – شماره ۱۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان شماره ۱۸تیر۱۳۸۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان تیر ۱۳۸۰ – شماره ۱۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان تیر ۱۳۸۰ - شماره ۱۸ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: وظایف رئیس جمهور در قانون اساسینویسنده: مهدی پور،محمود؛ (۷ صفحه - از ۲ تا ۸) مناسبت های ماه: محورهای پژوهشی و تبلیغی ماه ربیع الثانی ۱۴۲۲ ه . قمعرف: ماندگار،محمد مهدی؛ (۶ صفحه - از ۹ تا ۱۴) رسالت نهج البلاغه در عصر تمدن طلایی!نویسنده: دشتی،محمد؛ (۱۳ صفحه - از ۱۵ تا ۲۷) ده اصل کارا در تبلیغی پویانویسنده: اقلیدی نژاد،علی؛ (۱۵ صفحه - از ۲۸ تا ۴۲) روش های تربیت دینینویسنده: موگهی،عبدالرحیم؛ (۷ صفحه - از ۴۳ تا ۴۹) طرحی کاربردی برای تشکیل جلسات تربیتی نوجواناننویسنده: اسماعیلی،محمد؛ (۸ صفحه - از ۵۰ تا ۵۷) سرمایه سخن (۳)نویسنده: مختاری،علی؛ (۴ صفحه - از ۵۸ تا ۶۱) کاربردهای اینترنت در حوزه علمیهنویسنده: حسینی،قاسم؛ (۷ صفحه - از ۶۲ تا ۶۸) جلوه هایی از هجرت های علما (۱)نویسنده: مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ؛ (۴ صفحه - از ۶۹ تا ۷۲) جریان شناسی مطبوعات پس از انقلابنویسنده: هرندی،صفار؛ (۷ صفحه - از ۷۳ تا ۷۹) آشنایی با اصطلاحات (۱)(۳ صفحه - از ۸۰ تا ۸۲) اطلاعات و اخبار(۹ صفحه - از ۸۳ تا ۹۱) حدیث ماه(۲ صفحه - از ۹۲ تا ۹۳) گزارشی از برنامه ها و فعالیت های مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان(۴ صفحه - از ۹۴ تا ۹۷)

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات