ماهنامه مبلغان شماره۶۶اردیبهشت-خرداد۱۳۸۴

ماهنامه مبلغان شماره۶۶اردیبهشت-خرداد۱۳۸۴

ماهنامه مبلغان شماره ۶۶، اردیبهشت / خرداد ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان شماره۶۶اردیبهشت-خرداد۱۳۸۴
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان شماره ۶۶، اردیبهشت / خرداد ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان شماره ۶۶، اردیبهشت / خرداد ۱۳۸۴ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: سرمقاله همبستگی ملی را پاس بداریم محمود مهدی پور ص ۳ مناسبتها میرزای شیرازی و حماسه تنباکو عبدالکریم تبریزی ص ۹ گوشه هایی از تلاش علمی امام حسن عسکری (ع) سید جواد حسینی ص ۲۰ جان از نگاه جانان عبدالرحیم موکهی ص ۳۰ آموزش روان شناسی موفقیت در نویسندگی علیرضا وزیری ص ۳۸ اشعار موضوعی با الهام از سخنان امیر المومنین (ع) عبدالکریم پاک نیا ص ۴۸ مبلغ و دانش و اندیشه غلامرضا کلی زواره ص ۶۱ سیاست و اجتماع انتخابات و انتخاب برتر سعید عطاریان ص ۶۹ گزیده خبرها گزیده خبرها ص ۸۴ گزیده سخنان مقام معظم رهبری گزیده سخنان مقام معظم رهبری ص ۹۴ گوناگون نکته ها و سرگذشتهای خواندنی سید جواد حسینی ص ۹۸ لطیفه بخوانید ، لطیفه بگویید ص ۹۸ فرهنگ واژه ها ( راسیونالیسم ) اکبر اسد علیزاده ص ۱۰۷ خاطره تبلیغی محمد زارع تیموری ص ۱۱۲ همایش کتاب سال حوزه ص ۱۱۶ نمایندگیهای فروش مجله مبلغان ص ۱۱۷

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات