ماهنامه مبلغان دی ۱۳۸۱شماره ۳۶

ماهنامه مبلغان دی ۱۳۸۱شماره ۳۶

ماهنامه مبلغان  دی ۱۳۸۱ – شماره ۳۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان دی ۱۳۸۱شماره ۳۶
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان  دی ۱۳۸۱ – شماره ۳۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان  دی ۱۳۸۱ - شماره ۳۶ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: با ولایت در تبلیغسخنران: حسینی خامنه ای،سید علی؛ (۱۱ صفحه - از ۲ تا ۱۲) مبلغین و بعد از ماه رمضاننویسنده: نبوی،محمدحسن؛ (۴ صفحه - از ۱۳ تا ۱۶) کوکب آسمان حکمت (زندگی، اندیشه، اخلاق و مبارزات شهید مفتح رحمه الله)نویسنده: گلی زواره قمشه ای،غلامرضا؛ (۱۸ صفحه - از ۱۷ تا ۳۴) برخی از ویژگی های مورد انتظار از مؤمنان در کلام امام صادق (ع) نویسنده: پاک نیا،عبد الکریم؛ (۱۲ صفحه - از ۳۵ تا ۴۶) مهدویت مایه امید مستضعفاننویسنده: حسینی،سید جواد؛ (۷ صفحه - از ۴۷ تا ۵۳) تبلیغ در سیره و گفتار عارفان (۱۳) - مبلغان وارستهنویسنده: کارگر،رحیم؛ (۱۷ صفحه - از ۵۴ تا ۷۰) مدیریت تبلیغ (ارتباطات) (۲)نویسنده: بهشتی نژاد،سید محمود؛ (۶ صفحه - از ۷۱ تا ۷۶) تلاشی نو در تدوین مبانی، منابع، قواعد و علوم مورد نیاز در تفسیر قرآننویسنده: رضایی بیرجندی،علی؛ (۹ صفحه - از ۷۷ تا ۸۵) پژوهشی در مسأله نظارت استصوابی (۲)(۱۴ صفحه - از ۸۶ تا ۹۹) تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات(۲۳ صفحه - از ۱۰۰ تا ۱۲۲) گزیده خبرها(۱۳ صفحه - از ۱۲۳ تا ۱۳۵) همراه با مبلغان: (معرفی مبلغان نمونه)(۳ صفحه - از ۱۳۶ تا ۱۳۸) پرسشنامه مجله مبلغان (۴ صفحه - از ۱۳۹ تا ۱۴۲)  

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات