ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ – شماره ۱۰

ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ – شماره ۱۰

ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ – شماره ۱۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ – شماره ۱۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ – شماره ۱۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان آذر ۱۳۷۹ - شماره ۱۰ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: سر مقاله راز محبّت عباس فدایی ولایت صبح امید تقویم تبلیغی ماه شعبان روش خطابه و سخنوری (۲) سرمشق‌های زنده‌ی تبلیغات جستاری در مدیریت منبر چرا به هجرت نمی‌اندیشیم کنوانسیون محو کلیه اشکال سخنوری، بایدها و نبایدها خاطره‌های تبلیغی (۲) این است تبلیغ اسلام شرایط فرهنگی آلمان و هلند پیامهای مدیریت تبلیغ (۴) کتابخانه تخصصی صاحب الزمان علیه‌السلام سنتهای اسلامی را احیاء کنیم

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات