ماهنامه مبلغان آذر و دی۱۳۸۵شماره۸۵

ماهنامه مبلغان آذر و دی۱۳۸۵شماره۸۵

ماهنامه مبلغان آذر و دی ۱۳۸۵ ، شماره ۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، […]

 • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
 • محمد حسن نبوی
 • محمدعلی قربانی
Rate this post
ماهنامه مبلغان آذر و دی۱۳۸۵شماره۸۵
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه مبلغان آذر و دی ۱۳۸۵ ، شماره ۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، […]", "articleBody": "ماهنامه مبلغان آذر و دی ۱۳۸۵ ، شماره ۸۵ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: علوم انسانی زبان: فارسی شمارگان: ۶۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه مدیر مسئول: محمد حسن نبوی سردبیر: محمدعلی قربانی مدیر اجرایی: مجید خلیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۳۱۹۰ (۰۲۵)نمابر: ۳۲۹۱۴۴۶۶ (۰۲۵) نشانی: قم، ۴۵ متری صدوق، ۲۰ متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان صندوق پستی: قم، ۸۶۸-۳۷۱۸۵ مطالب این شماره: با ولایت در تبلیغ رسالت خبرگان مناظرات امام هشتم علیه السلام و دفاع از اهل بیت علیهم السلام برخی از دلائل امامت امام جواد علیه السلام سیره تبلیغی رسول خدا صلی الله علیه و آله ( ۲)گفتار حضرت ازدواج موقت، حکمتها و ضرورتها ( دریچه ای به قرآن از منظر شرق شناسان ( ۳ گزیده سخنان مقام معظم رهبری گزیده خبرها آیه الله شاه آبادی رحمه الله الگوی معنویت و تبلیغ نکته ها و سرگذشتهای خواندنی موضوعات پژوهش شده در مجله مبلغان

 • جزئیات کتاب
  • معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه
  • محمد حسن نبوی
  • محمدعلی قربانی
  • قم
 • نظرات